Čerpání příspěvků zdravotních pojišťoven

Milí rodiče, zde vám uvádíme přehled čerpání příspěvků na plavání dětí u jednotlivých pojišťoven.
Doporučujeme podrobněji přečíst podmínky čerpání příspěvků na stránkách vašich pojišťoven –  zde uvedené informace nemusí být aktuální.

Všeobecná zdravotní pojišťovna – VZP 111VZP

 • Až 500 Kč ročně na pravidelné pohybové aktivity organizované mimo školu v kroužcích,   
   sportovních klubech a podobně, které musí trvat minimálně 3 kalendářní po sobě jdoucí měsíce, s frekvencí minimálně 1x týdně. Podmínkou je účast v Klubu pevného zdraví.

Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky – VOZP 201VOZP

 • Až 1000Kč ročně pro kojence a batolata do dovršení věku 3 let na odborně vedené kurzy plavání. Dítě i doprovod (rodič, zákonný zástupce) žádající o příspěvek za nezletilého pojištěnce musejí být pojištěni u VoZP ČR.
 • Až 250Kč ročně pro děti do 18 let věku při čerpání formou:
  • jednotlivých vstupenek, které musejí být předloženy jednorázově
  • permanentní vstupenky
  • dobití čipu,
  • plaveckého výcviku.

Česká průmyslová zdravotní pojištovna – 205ČPZP

 • Až 300Kč ročně na organizované plavecké kurzy dětí ve věku do 8 let včetně. Nejedná se o individuální návštěvy plaveckých bazénů rodiči s dětmi, ani proplácení permanentek. Vystavujícím subjektem může být i školka nebo škola.

Zaměstnanecká pojišťovna škoda – 209ZPŠ

 • Až 1000Kč ročně na kojenecké plavání při využiví programu „Výhody pro maminky a novorozence“

Oborová zdravotní pojištovna – 207OZP

 • Až 1000Kč ročně na plavání dětí – závisí na výši zbývajícího kreditu k čerpání – více se dozvíte ve vaší Vitakartě.

Zdravotní pojištovna Ministerstva vnitra – 211ZPMV

 • Až 800Kč v rámci programu pro těhotné a ženy po porodu (na plavání, pomůcky pro kojence …).