Náhrady a storno podmínky

Náhradní hodiny

 • V případě, že se na lekci nemůžete dostavit, je nutné tuto lekci řádně omluvit, a to nejpozději do 8:00 dne konání lekce. Lekci můžete omluvit elektronicky prostřednictvím systému omluv a náhrad „AUKSYS“ nebo výjimečně na telefonním čísle recepce +420 734 453 221 formou SMS. Na pozdější omluvy nebude brán zřetel a vaše lekce tím propadá.
 • Na náhradní lekci se musíte řádně nahlásit prostřednictvím náhradového systému „AUKSYS“ (budou vám nabídnuty skupinky, které jsou pro vaše dítě nejvhodnější).
 • Náhradní lekce jsou službou pro vás, naše klienty, ne naší povinností, a proto v případě nesplnění výše uvedených podmínek nevzniká právní nárok na výběr těchto náhradních lekcí či na vrácení peněz za zameškanou lekci.
 • Řádně omluvené zameškané lekce lze převézt do bezprostředně následujícího kurzu na požádání pouze v případě, že pokračujete v plavání i v následujícím kurzu. Lekce je možné převést pouze jako náhrady navíc k následujícímu kurzu na základě vaší žádosti (nelze jejich hodnotu odečíst z ceny dalšího kurzu). Převedené náhrady lze čerpat v prvních šesti týdnech nového kurzu, poté dojde v systému k automatickému propadnutí všech nevyčerpaných převedených náhrad.
 • V případě, že v dalším kurzu již nepokračujete a prokazatelně jste neměli možnost vyčerpat náhradní lekce, je možné převést max. 3 lekce jako jednorázové vstupy, které lze čerpat v prvních šesti týdnech navazujícího kurzu.

Hlídání lekcí 

 • Převážná většina klientů omlouvá své děti z plavání na poslední chvíli – tedy den před konáním lekce, případně až v den konání lekce do osmi hodin ráno. Lekce se tedy uvolní pro náhrady většinou až v posledních 24hodinách před konáním vaší chtěné náhrady.
 • Jak tedy postupovat, když si chci nastavit náhradu, ale lekce se jeví jako plná, svítí v kalendáři červeně.
  • Nezoufejte – nastavte si hlídání této lekce. V takovém případě vám po uvolnění kapacity v lekci přijde smska o možnosti dorazit na náhradu prvnímu plaváčkovi v řadě, který lekci hlídá. Buďte připraveni, že se s největší pravděpodobností lekce opravdu uvolní v posledních 24 hodinách před plánovanou náhradou (ať nejste zaskočeni na poslední chvíli).
  • Pokud vám to vaše časové možnosti umožní, zkuste se večer před lekcí, případně ráno po osmé podívat do kalendáře lekcí, které se vám nabízí. Máme řadu volných míst uvolněných na poslední chvíli a plná lekce bývá touto dobou spíše výjimkou. Možností náhrad je tedy celá řada, jen je třeba podívat se na ně vždy ráno po osmé hodině.
 • Nastavili jste si hlídání, ale rozhodnete se jej nevyužít? V tomto případě, vás prosíme o zrušení „hlídání lekce“ v systému. Systém totiž upozorní sms prvního v pořadí a nikomu dalšímu už zpráva o volné lekci nedorazí – blokujete tak zbytečně místo pro někoho, kdo by náhradu rád využil.

Storno podmínky

 • Storno kurzu 8 a více dnů před začátkem kurzu: vzniká nárok na vrácení celé částky kurzovného.
 • Storno kurzu od 7 dnů před začátkem kurzu do 48 hodin po 1. lekci kurzu činí storno poplatek 20% z celkové ceny kurzu.
 • Při ukončení kurzu kdykoliv později zaniká nárok na vrácení kurzovného; kurzovné se nevrací.
 • Storno kurzu u úplně nového klienta do 48.hodin po 1. „zkušební“ lekci : vzniká nárok na vrácení poměrné části za nevychozené lekce.
 • V případě zrušení kurzu ze strany provozovatele máte nárok na vrácení části kurzovného podle uskutečněných lekcí, případně nárok získat náhradní kurz či lekce, pokud budou ze strany provozovatele nabídnuty.
 • V případě storna jednorázové lekce – individuální lekce apod. se uhrazená platba nevrací.
 • Každý návštěvník se zaplacením kurzu dobrovolně zavazuje k dodržování návštěvního řádu. Provedením registrace souhlasí objednatel s členstvím ve Spolku plavání a sportu Jesenice, z.s. Členství členy k ničemu nezavazuje, nevyplývají z něj pro členy žádné povinnosti. Slouží pouze k čerpání výhod, které Spolek plavání a sportu členům poskytuje. Člen nebo zákonný zástupce člena obdrží průkazku.
 • Nedodržování návštěvního řádu může být důvodem pro vyloučení z kurzu bez nároku na vrácení kurzovného.