Náhrady a storno podmínky

Náhradní hodiny

Lekci můžete omluvit prostřednictvím systému omluv a náhrad AUKSYS nejpozději do 8:00 v den konání lekce, výjimečně formou SMS na telefonním čísle recepce +420 734 453 221.

Na pozdější omluvy nebude brán zřetel a vaše lekce tím propadá.

Na náhradní lekci se musíte řádně nahlásit prostřednictvím internetu, výjimečně telefonicky nebo osobně (budou vám nabídnuty skupinky, které jsou pro vaše dítě nejvhodnější).

Náhradní lekce jsou službou pro vás, naše klienty, ne naší povinností, a proto v případě nesplnění výše uvedených podmínek nevzniká právní nárok na výběr těchto náhradních lekcí či na vrácení peněz za zrušenou lekci.

Řádně omluvené zameškané lekce lze převézt do dalšího kurzu na požádání pouze v případě, že pokračujete v následujícím kurzu. V případě, že v dalším kurzu již nepokračujete a prokazatelně jste neměli možnost vyčerpat náhradní lekce (např. potvrzení od doktora), lze čerpání náhradních hodin domluvit pouze po dohodě s provozovatelem.

Storno podmínky

V případě ukončení kurzu nejpozději 24 hodin před začátkem kurzu máte nárok na 80% z celé částky kurzovného, 20% kurzovného je výše smluvní pokuty, kterou jsme oprávněni Vám účtovat za nedodržení dohodnutých smluvních podmínek kurzu.

V případě stornování kurzu po každé další lekci nemáte nárok na vrácení peněz.

V případě zrušení kurzu, ze strany Světa plavání máte nárok na vrácení části kurzovného podle uskutečněných lekcí, případně nárok získat náhradní kurz či lekce, pokud budou ze strany Světa plavání nabídnuty.