Ostatní služby

Pronájem tělocvičny
400Kč na 60 minut
Součástí ceny je využití šaten a sprch.