Plavání pro děti od 6ti měsíců do 4-5 let s rodiči

Kurzy pro děti od 6ti měsíců do 1 roku s rodiči

Kojenecké plavání je velmi oblíbená a vhodná aktivita již pro děti od ukončeného 5. měsíce věku. Cílem je od malička vybudovat mezi dětmi a vodou pozitivní vztah, aby se vody nebály. Kojenci mají dobrou adaptaci na vodní prostředí, voda je nadlehčuje a uvolňuje celý pohybový aparát. Pobyt ve vodě povzbuzuje oběhovou soustavu a má v neposlední řadě velký vliv na psychiku dítěte i rodiče. Miminko ve vodě pracuje s vlastním tělem, čímž posiluje a zároveň podporuje svalovou relaxaci.

Lektoři respektují psychomotorický vývoj dítěte, věk a pokročilost. Ke každému dítěti přistupují individuálně. Cílem je aby všichni účastníci byli příjemně naladěni v doprovodu písniček a říkanek. Od začátku si děti zvykají na správné polohování, pomůcky a hračky. Již od nejútlejšího věku se děti učí potápět – postup je pomalý a nenásilný. U kojenců je nutné střídat zátěžové cviky s relaxačními a dát prostor na „pomazlení“ a hru.

Do lekcí aktivně zapojujeme i rodiče, přeci jen ti jsou svým dětem největším příkladem. Snažíme se, aby se s dětmi od samotného začátku potápěli rodiče pod vodu – přeci jen je lepší když děti vidí pod vodou obličej svého rodiče než jen tělo. Doporučujeme rodičům nosit na plavání koupací čepici a případně plavecké brýle.

Do 1 roku plavou miminka ve skupince max. 5ti dětí v malém bazénu se slanou vodou o rozměrech 4 m x 4 m a hloubce 1,2 m. Teplota vody je 33st. Lekce trvá 30 minut.

Kurzy pro děti od 1 roku do 3 let s rodiči

Děti jsou již v tomto věku mnohem aktivnější a mají větší zájem o samostatnost v pohybu. Cílem jednotlivých lekcí je děti naučit splývání na bříšku i zádech a zaujmout je formou opičích drah, sbírání různých předmětů, dechová cvičení (foukání a bublání do vody), zdokonaluje se potápění, skoky do vody. Při potápění se postupně uvolňuje úchop a děti si zvykají na orientaci pod vodou. Doba strávená pod vodou se postupně prodlužuje. Děti se učí skákat do vody z pomůcek a z kraje bazénu.

Děti jsou zařazeny do kurzů podle věku a dovedností. Všechny lekce jsou v přátelském tónu doprovázeny básničkami a písničkami.

Od 1 roku plavou děti v malém (cca do 1,5 roku) i velkém bazénu. Lekce trvá 30 minut.

Kurzy pro děti od 4 do 5 let s rodiči

Cílem těchto kurzů je naučit dítě samostatnému provádění jednotlivých úkonů za dohledu lektora a rodiče. Jedná se o „mezikrok“ mezi kurzy s rodiči a bez rodičů. Děti se naučí základní plavecké dovednosti zábavnou formou.

Děti se naučí splývat a udržet rovnováhu ve vodě. Zdokonaluje se potápění – děti se umí potopit pro předmět a dokáží se již plně orientovat pod hladinou. S tím neodmyslitelně souvisí i propracovanější dechová cvičení – výdech do vody, rytmizované dýchání apod. Děti se naučí startovnímu skoku do vody. Všechny tyto aktivity jsou na konci kurzu prováděny samostatně bez pomoci rodiče. V tuto chvíli jsou děti schopni přejít do kurzů pro starší děti od 4-5 let, pouze pod vedením lektora bez rodičů.

Děti jsou do jednotlivých kurzů rozdělovány podle věku a dovedností. Lekce probíhají ve velkém bazénu, s max. kapacitou 8 dětí.

Délka lekce je 30 minut.

Ceník kurzů plavání dětí najdete zde.