Soutěž

Vyhlašujeme soutěž o podzimní kurz plavání zdarma. Kurz začíná 31. srpna 2020 a obsahuje 10 lekcí.

Pravidla soutěže:

1. POŘADATEL SOUTĚŽE
Pořadatelem soutěže je společnost Svět plavání s.r.o.

2. DOBA KONÁNÍ SOUTĚŽE
Soutěž probíhá od 1. 8. 2020 do 25.8. 2020 – 23:59

3. ÚČAST V SOUTĚŽI
Soutěžící musí být zaregistrován jako uživatel na sociální síti facebook.com a musí splnit podmínky uvedené v bodu 4. Mechanika soutěže.
Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k pořadateli či dalším osobám pověřeným zajištěním této soutěže, a osoby, které jsou ke kterékoliv z takovýchto osob ve vztahu osob blízkých ve smyslu § 22 zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku.

4. MECHANIKA SOUTĚŽE
Principem soutěže je stát se účastníkem soutěže – tedy tipovat, kolik vodních balónků je v bazénku na fotce ve příspěvku. Svůj tip účastník napíše jako veřejný komentář pod příspěvek se soutěží.  Zúčastnit se může i ten, kdo již daný kurz plavání zaplatil . 

5. VÝHERCE
Výhercem soutěže se stane účastník soutěže, který se svým odhadem přiblíží nejblíže ke skutečnosti – tedy k počtu balónků v bazénku. Pokud by správné číslo uhodlo více soutěžících, bude mezi nimi vylosován jeden výherce. 

6. VÝHRY
Výhrou je kurz plavání od 31. srpna 2020 o 10ti lekcích (dle zvoleného kurzu).

7. OZNÁMENÍ VÝHERCŮ
Výherce bude zveřejněn nejpozději 30.srpna 2020 v příspěvku na facebookové stránce Svět plavání.

8. OSOBNÍ ÚDAJE
Účastník soutěže uděluje pořadateli v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění souhlas s užitím a se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno,příjmení, a to za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, předání výhry a pro případné další marketingové aktivity společnosti Svět plavání s.r.o.

9. OSTATNÍ USTANOVENÍ A PODMÍNKY
Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.
Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla a podmínky soutěže včetně změny doby jejího trvání, či soutěž kdykoliv ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění shora uvedeného na Facebook profilu Svět plavání.
Bude-li mít pořadatel oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, bude soutěžící ze soutěže vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, jež je jinak v rozporu se soutěžními pravidly či podmínkami nebo se zásadami poctivé soutěže a fair play.
Pořadatel soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v akci (především funkčnost internetu a sociální sítě Facebook).
Účast v soutěži ani nárok na výhry nelze vymáhat soudní cestou.
Tato soutěž není nikterak sponzorovaná, podporovaná, řízená či jinak spojená s elektronickou sociální síti Facebook. Účastník soutěže je srozuměn s tím, že poskytuje informace organizátorovi a pořadateli soutěže, a nikoliv elektronické sociální síti Facebook. V ostatním se soutěž a vztahy mezi soutěžícím a pořadatelem řídí právním řádem České republiky.

V Jesenici dne 1.8.2020